testside

De aller rikeste unndro hver fjerde skattekrone

Studien som omfatter personbeskatning, er blant annet basert på dokumentlekkasjen Swissleaks. Den viste at de aller rikeste familiene i Skandinavia unndro en tredjedel av den skatten de kunne ha betalt i 2006.

Forskerne var «svært overrasket» over at den skjulte utenlandsformuen er så konsentrert blant de aller rikeste.

– Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rike bruker lovlige metoder til å redusere skatten. Vi viser at det ikke er tilfelle, sier Alstadsæter.

Slik løper Nike fra skatt for milliarder av kroner

Forskerne definerte i sitt materiale «de aller rikeste» som de 0,01 prosent rikeste familiene i Skandinavia. Det tilsvarer 300 familier i Norge.

– Viktigste er ikke om det er ulovlig

Zucman presiserer at det hefter noe usikkerhet ved beregninger om skatteunndragelse. Det trengs mer forskning og mer data. Kanskje har noe endret seg siden Swissleaks-dataene.

– Men det store, åpenbare problemet er den voksende bransjen med advokatfirmaer og banker som selger tjenester innenfor skatteunngåelse og skatteunndragelse, primært til svært, svært rike folk. De inviterer dem til golfarrangementer, gallaer og så videre, sier han.

En løsning, mener Zucman, er sanksjoner mot finansinstitusjoner og advokatfirmaer som tilbyr slike tjenester.

Zucman viser til at 40 prosent av alle overskudd fra multinasjonale selskaper flyttes til lav- eller nullskatteland som for eksempel Bermuda, Irland og Nederland.

– Denne typen kunstig flytting av overskudd gir EU omtrent 20 prosent lavere skatteinntekter. Noen ganger er det lovlig, andre ganger ikke. Det er uansett ikke det viktigste spørsmålet. Det viktigste er hvordan vi skal fikse problemet, sier han.

hva er er verse

Sjukt bra artikkel!

Jau jau

En liten todo liste

  1. Først fikse du dette

    Så gjør du det slik

  2. og dette

    slik

Kom igjen a!

Henrik Jagels